+381 (0) 22 2301- 036
+381 (0) 22 2301- 801
+381 (0) 22 2302-411

Za potrebe svojih klijenata Metalika pruža usluge mašinske obrade rezanjem na savremenim CNC mašinama: